خرید اینترنتی بلیط هواپیما, تور مسافرتی, رزرو هتل

رزرو هتل کیش،رزرو هتل شیراز،رزرو هتل اصفهان،رزرو هتل دبی

خرید اینترنتی بلیط هواپیما, تور مسافرتی, رزرو هتل

رزرو هتل کیش،رزرو هتل شیراز،رزرو هتل اصفهان،رزرو هتل دبی

(سایت دانلود تحقیق علمی )-–100

يكشنبه, ۹ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۱ ق.ظ


ث. روش توصیف و تجزیه و تحلیل اطلاعات: روش تحقیق در این پژوهش به صورت تحلیلی - اسنادی انجام خواهد شد و با استناد به کتابها و منابع حقوقی صورت می گیرد. به این ترتیب در این پژوهش با توجه به ماهیت و هدف پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل […]


3- شهرداریها در اجرای وظایف و تکالیف خود اکثراً نیاز به اخذ مجوز و مصوبه از شورای اسلامی شهر میباشند. 4- نظارت شوراها بر شهرداری ها به علت انتخاب شهرداران و حق استیضاح شهردار توسط شوراها باعث دخالت شوراها در امور مرتبط به شهرداری می گردد. 8. اهداف تحقیق ( شامل اهداف علمی ، کاربردی ، و ضرورتهای خاص انجام تحقیق ) تبیین انواع نظارت های شوراهای اسلامس شهر بر شهرداریها در راستای پیشبرد برنامه های امور شهری و روابط حقوقی بین شورای شهر و شهرداری و همچنین جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و تأثیرات این دو نهاد نسبت به یکدیگر در مسائل مختلف، اعم از موارد مالی و غیر مالی و نظر به اهمیت این موضوع مبنی بر وجود ابهامات و بعضاً انحرافات شوراها از مسیر قانون و همچنین مباحث مطرح در جامعه مبتنی بر تغییر قوانین پیرامون چگونگی انتخاب شهرداران و به لحاظ اینکه در ابتدای سال 1396 انتخابات شورای اسلامی شهر برگزار می گردد سعی شده است در حد بضاعت علمی و تجربه خود در این موضوع تحقیقات نموده تا بتواند تحقیق حاضر با توجه به پیچیدگی و اثرات زیاد آن خدمت ناچیزی برای جامعه شهروندی و حقوق دانان داشته باشد. از جمله اهدافی که در این پایان نامه مدنظر بوده به شرح ذیل میباشد : 1- نگاهی به قانون شهرداری و شورای شهر. 2- استفاده قانونگذار برای تدوین و تصویب قانون جدید شهرداری . 3- بررسی حدود اختیارات اعضای محترم شورای شهر و جلوگیری از انحرافات شورای شهر از وظایف قانونی. 4- آشنایی اجمالی شهروندان از حقوق قانونی خویش در قبال شهرداری و شورای شهر . 5- ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب جهت تنظیم قانون جدید برای شهرداریها در راستای جلوگیری از اعمال نفوذ اعضای شورای اسلامی شهر بر شهرداران و کارکنان شهرداری و سوء استفاده های احتمالی در قالب نظارت قانونی 9. در صورت داشتن هدف کاربردی بیان نام بهره‌وران (اعم از مؤسسات آموزشی و اجرایی و غیره) شهرداری های سراسر کشور شوراهای اسلامی استان دفاتر امور شهر و شوراهای استانداریها

----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** 10. جنبة نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست؟ ( این قسمت توسط استاد راهنما تکمیل شود.) امضای استاد راهنما 11. روش کار الف: نوع روش تحقیق: روش تحقیق در خصوص این موضوع از نوع روش توصیفی – تحلیلی می باشد. توصیفی از آن جهت که باید تمام پارامترها و زوایای مورد بحث به طور کامل توضیح داده و با استفاده از منابع و مآخذ داخلی و خارجی به بسط و توضیح آن پرداخته شود. ب. روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه‌ای و غیره): اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش با استفاده از منابع داخلی از طریق کتابخانه ای و اینترنتی به دست آمده است. ابزارجمع آوری در این قسمت، همه اسناد چاپی مانند کتاب، مجلات، دایرة المعارف، فرهنگ نامه ها، روزنامه ها، هفته نامه ها، سالنامه ها، ماهنامه ها، لغت نامه ها، مصاحبه های چاپ شده، پژوهش نامه ها، متون چاپی نمایه شده در بانک های اطلاعاتی و اینترنت و هر منبعی که به صورت چاپی قابل شناسایی باشد، است. پ. ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فیش، جدول، نمونه‌برداری، تجهیزات آزمایشگاهی و بانکهای اطلاعاتی و شبکه‌های کامپیوتری و ماهواره‌ای و غیره): فیش برداری، مشاهده و تحقیق شبکه ای ث) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: روش تحقیق در این پژوهش به صورت تحلیلی - اسنادی انجام خواهد شد و با استناد به کتابها و منابع حقوقی صورت می گیرد. به این ترتیب در این پژوهش با توجه به ماهیت و هدف پژوهش ، با روش توصیفی - تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.بنابراین در سازماندهی و انجام تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی تلاش می گردد با استفاده از اصول منطقی و علمی به تبیین و توصیف دقیق پدیدههای مورد بحث پرداخته شود. ث. روش توصیف و تجزیه و تحلیل اطلاعات: روش تحقیق در این پژوهش به صورت تحلیلی - اسنادی انجام خواهد شد و با استناد به کتابها و منابع حقوقی صورت می گیرد. به این ترتیب در این پژوهش با توجه به ماهیت و هدف پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. بنابراین در سازماندهی و انجام تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی تلاش می گردد با استفاده از اصول منطقی و علمی به تبیین و توصیف دقیق پدیدههای مورد بحث پرداخته شود. 12. جدول زمان‌بندی مراحل انجام دادن تحقیق از زمان تصویب تا دفاع نهایی تاریخ تصویب از تاریخ تا تاریخ مطالعات کتابخانه‌ای جمع‌آوری اطلاعات تجزیه و تحلیل داده‌ها نتیجه‌گیری و نگارش پایان‌نامه‌ تاریخ دفاع نهایی طول مدت اجرای تحقیق: 13. مشخصات منابع و مأخذ مورد استفاده در پایان‌نامه به ترتیب زیر: در مورد کتاب : نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده ، سال نشر، عنوان کتاب، مترجم، محل انتشار، جلد در مورد مقاله : نام خانوادگی، نام، عنوان مقاله، عنوان نشریه، سال، دوره، شماره، صفحه احد نژاد، محسن، سمیه، علیپور، سمیه، محمدی و منیره حسینی (1390). ارزیابی مصوبات دوره ای شوراهای شهری از بعد نقش شورا در مدیریت شهری ( مطالعه موردی: مصوبات دوره ای 1389- 90 شورای شهر کرج)، اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی، مرکز آموزش عالی علمی کاربردی سقز. امیری، محمد مهدی، (1379)، بررسی حدود انتظارات مردم از شورای اسلامی شهر درود، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی تهران. آذربایجانی، کریم، دریایی، جواد(1386)، بررسی تأثیر عملکرد شوراهای شهر بر اثر بخشی شهرداری‌ها، مطالعه موردی: شوراهای اسلامی شهر و شهرداری آباده، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، سال هفتم، شماره25. برقی، حمید، قنبری، یوسف، سعیدی، محمد(1392)، بررسی عملکرد شوراهای اسلامی روستا و میزان مشارکت مردم در توسعه روستایی، مطالعه موردی: دهستان حسین آباد شهرستان نجف آباد، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال دوم، شماره2، پیاپی4. برگ پور، ناصر، اسدی، ایرج(1387)، نظریه‌های مدیریت و حکمروایی شهری، گزارش نهایی طرح پژوهشی، دانشگاه هنر تهران. بهشتی محمدباقر، (1380)، آسیب شناسی شوراهای شهر، مجله شهرداری‌ها، شماره29. پیرموذن، کمال الدین، (1382)جایگاه مبهم شوراها در مدیریت شهری، ماهنامه شهرداری‌ها شماره 38 . حبیبی، احمد، (1381).بررسی عملکرد نخستین دوره ی شورای اسلامی شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. درگاه ملی آمار ایران(1390). رجبی، آزیتا، ستاری، محمد حسین، نور بخش، سید محمد امین(1393)، بررسی جایگاه شورای شهر در مدیریت مطلوب شهری مطالعه موردی؛ شهر نورآباد لرستان، ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی، مشهد مقدس. زیاری، یوسفعلی(1384)، بررسی عملکرد شوراهای اسلامی شهردر مدیریت شهر سمنان، فصلنامه علمی تخصصی مدیریت، سال دوم، شماره3. سالکی، محمد(1383)، ارزیابی اثربخشی شورای شهر کرمانشاه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی. سرایی، آرش، (1385)، شوراها بخش مردمی مدیریت شهری، نشریه شهرداری‌ها، سال ششم، شماره 75. .صدیق، رحمت الله، (1386)، تحلیل مدلهای حکمرانی شهری در انتخابات سومین دوره شورای اسلامی شهر تهران، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 26. کاظمیان، غلامرضا، سعیدی رضوانی، محمد رضا(1381)، امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداریها، جلد دوم، مدیریت شهری و شهرداریها در ایران، انتشارات سازمان شهرداریها، تهران. کاظمیان، غلامرضا، (1382).شورای شهر یا شورای شهرداری، مجله شهرداری‌ها، سال دوم، شماره 13.مدنی، سید جلال الدین، (1377)، حقوق و ظایف شوراهای اسلامی، تهران، انتشارات پایدار. کرمی، نعمت، فتائی، مجتبی، احساس پور، افسر، سعیدیان، زهرا(1392)، ارزیابی عملکرد شوراها در مدیریت شهری و عوامل مؤثر بر آن؛ مطالعه موردی: شهر پلدختر، اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار28. مرکز پژوهش‌های شهری و روستایی(1382)، طراحی سیستم مدیریت مجموعه‌های شهری، جلد دوم، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور. 14.هزینه های تحقیق پایان نامه الف) منابع تأمین بودجه پایان نامه و میزان هر یک (ریالی ، ارزی ، تجهیزاتی و غیره) ردیف نام مؤسسه بودجه ریالی بودجه ارزی تجهیزات و تسهیلات جمع ب) هزینه های پایان نامه ب1) هزینه های پرسنلی (برای مواردی که در حوزه تخصص و مهارت و رشته دانشجو قرار ندارد) نوع مسئولیت تعداد افراد کل ساعات کار برای طرح حق الزحمه در ساعت جمع جمع هزینه های تخمینی به ریال ب2) هزینه های مواد و وسایل (وسایلی که صرفاً از محل اعتبار طرح تحقیق باید خریداری شوند) نام ماده یا وسیله مقدار مورد نیاز مصرفی ، غیر مصرفی ساخت داخل یا خارج شرکت سازنده قیمت واحد قیمت کل ریالی ارزی ریالی ارزی جمع هزینه های مواد و وسایل به ریال ردیف شرح هزینه ریالی ارزی معادل ارزی کل هزینه به ریال 1 هزینه تایپ 2 هزینه تکثیر 3 هزینه صحافی 4 هزینه عکس و اسلاید 5 هزینه طراحی ، خطاطی 6 هزینه خدمات کامپیوتری 7 هزینه های دیگر جمع جمع کل هزینه ها ردیف نوع هزینه ریالی ارزی هزینه کل به ریال 1 پرسنلی 2 مواد و وسایل 3 مسافرت 4 متفرقه جمع کل 15.تأییدات الف)تأییدیة راهنما و مشاور نام و نام خانوادگی استاد راهنما .......................................................................................... تاریخ ....................................... امضا ....................................... نام و نام خانوادگی استاد مشاور .......................................................................................... تاریخ ....................................... امضا ....................................... ب)نظریة کمیتة تخصصی گروه 1.ارتباط دادن موضوع تحقیق با رشته تحصیلی دانشجو: ارتباط دارد ارتباط فرعی دارد ارتباط ندارد 2.جدید بودن موضوع : بلی در ایران بلی خیر 3.اهداف بنیادی و کاربردی : قابل دسترسی است قابل دسترسی نیست مطلوب نیست 4- تعریف مسأله : رسا است رسا نیست 5- فرضیات : درست تدوین شده است درست تدوین نشده و ناقص است 6- روش تحقیق دانشجو : مناسب است مناسب نیست 7- محتوا و چارچوب طرح : از انسجام برخوردار است از انسجام برخوردار نیست پ) تأیید نهایی ردیف نام و نام خانوادگی سمت و تخصص نوع رأی امضا 1 2 3 4 موضوع تحقیق پایان نامه خانم / آقای .......................................................................................... دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته با عنوان : .............................................................................................................................................................................................................................................. در جلسه مورخ ................................... کمیته تخصصی گروه مطرح شد و به اتفاق آرا با تعداد رأی از رأی مورد تصویب اعضا قرار گرفت قرار نگرفت نام و نام خانوادگی مدیر گروه ................................................................... تاریخ ......................................... امضا ......................................... ت) نظریه شورای پژوهشی: موضوع طرح و تحقیق پایان نامة آقای/ خانم ...................................................................................... دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ................................................... که به تصویب کمیته تخصصی مربوط رسیده بود، در جلسه مورخ ..............................................................شورای پژوهشی دانشگاه مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب اکثریت اعضا (تعداد ....................... نفر) قرارگرفت نگرفت ردیف نام و نام خانوادگی نوع رأی (موافق یا مخالف) امضا توضیحات 1 2 3 4 5 6 7 8 نام و نام خانوادگی معاون پژوهشی واحد تاریخ امضا ..................................................................................................................... ........................................................ ........................................................ شماره ثبت در امور پژوهشی واحد تاریخ ثبت نام دانشکده: مدیریت شماره صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده: تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ ارسال فرم اخذ کد به اداره پایان نامه ها: کد اخذ شده: عنوان پایان‌نامه: بررسی نظارت شورا های اسلامی شهر بر شهرداری ها 1) نام و نام‌خانوادگی: محمدرضا حبیبی 5) گرایش تحصیلی: عمومی 2) شماره دانشجوئی: 940175433 3) مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد 4) رشته تحصیلی: حقوق 6) تعداد واحد پایان نامه:6 7) نیمسال تحصیلی اخذ پایان نامه:دوم

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۷/۰۹
postec postec

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی