خرید اینترنتی بلیط هواپیما, تور مسافرتی, رزرو هتل

رزرو هتل کیش،رزرو هتل شیراز،رزرو هتل اصفهان،رزرو هتل دبی

خرید اینترنتی بلیط هواپیما, تور مسافرتی, رزرو هتل

رزرو هتل کیش،رزرو هتل شیراز،رزرو هتل اصفهان،رزرو هتل دبی

موضوع ریسرچ-–116

يكشنبه, ۹ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۰ ق.ظ


2-2 پژوهش‌های انجام‌شده در داخل ایران 2-2-1 فلاحی (1373)فلاحی (1373) در کتاب خود به بررسی ساختارهای دستوری در انگلیسی و فارسی پرداخته است. در این پژوهش که در هشت فصل گرد‌آوری شده است، پژوهشگر پس از مروری بر آثار گذشته در زمینۀ بررسی مقابله‌ای و اصول و نظریه‌های پیرامون آن، به بررسی الگوهای فعل اصلی […]


2-2-5 ابولحسنی (1391)ابولحسنی در پژوهش خود با تمرکز بر خطاهای زبانی زبان‌آموزان فارسی در حوزۀ آواها، به بررسی رابطۀ بین خطاهای تلفظی موجود در گفتار زبان آموزان با خطاهای موجود در نوشتار آنها می‌پردازد. برای انجام این پژوهش مجموع 30 انشای زبان‌آموزان که در یکی از مراکز آموزش زبان فارسی در ایران مشغول به تحصیل بودند، مورد بررسی قرار گرفت. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطۀ بین خطاهای تلفظی موجود در گفتار زبان آموزان با خطاهای موجود در نوشتار آنها بود. ابتدا داده‌های جمع‌آوری‌شده از گفتار شفاهی زبان‌آموزان را فهرست و موارد تکرارشونده در حوزه‌های واکه، همخوان و نیز فرایندها را استخراج و برای هر مورد نمونه‌هایی ذکر شد. در مرحلۀ بعد از زبان‌آموزان خواسته شد تا در مورد موضوعات خاصی انشا بنویسند. مقایسه خطاهای شفاهی و نوشتاری زبان‌آموزان نشان داد که خطاهای نوشتاری در حوزۀ تلفظ ناشی از خطاهای توانشی زبان بوده و تنها یک سهو کنشی در حوزۀ تولید محسوب نمی‌شود. با تحلیل نتایج به دست آمده پژوهشگر به ارتباط دو سویه املا و تلفظ اشاره می‌کند و پیشنهاد می‌دهد در آموزش و نگارش کتاب‌های درسی زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان، تدریس همزمان تلفظ و نگارش مد نظر قرار گیرد. 2-2-6 دوستی‌زاده (1391) دوستی‌زاده به بررسی تحلیل خطا در آموزش زبان‌های خارجی با توجه به ارزیابی خطا در آموزش ترجمه می‌پردازد. وی عقیده دارد که استفاده از مدل‌های تحلیل خطا در ایجاد و بهبود دانش‌ زبانی و مهارت ترجمة دانشجویان بسیار تاثیرگذار است. وی با استفاده از یک متن ترجمه‌شده از زبانی واسط، توانایی و مهارت دانشجویان سال آخر رشتة مترجمی زبان آلمانی را در تشخیص خطاهای ترجمة غیرمستقیم و نقد ترجمه و ارزیابی آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. این تحقیق در چهار مرحله انجام شده که مرحله اول شامل ارائه و بررسی متن مبدٲ است. در این مرحله هنگام بررسی و تحلیل متن مبدٲ آلمانی خطاهای دانشجویان مشخص و توصیف گردید و خطاهایی که احتمالا به خطای ترجمه می‌انجامند مشخص شد. در مرحله دوم ترجمة غیر مستقیم متن که از انگلیسی به فارسی بود برای مقایسه با متن اصلی آلمانی در اختیار دانشجویان قرار گرفت. در این بخش تحلیل متن مبدٲ به شکل چشمگیری میزان خطاهای دانشجویان را کاهش داد. دانشجویان در روند تحلیل تقابلی خطا قادر بودند خطاهای مترجم را تشخیص دهند و تصحیح کنند. در مرحله سوم ترجمه مستقیم انجام شد و با متن مبدٲ مقایسه شد. مرحله چهارم مرحلة بررسی و تصحیح خطاهای زبانی و ترجمة دانشجویان بود. نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که دانشجویان، کلیه مراحل تحلیل خطا شامل تشخیص، تفسیر و ارزیابی را در قالب مدل نقد ترجمه به طور ناخودآگاه و با موفقیت انجام می‌دهند. 2-2-7 خیرآبادی (1391)خیرآبادی (1391) اشکالات نوشتاری دانش‌آموزان ایرانی غیر فارسی‌زبان را بررسی می‌کند. به این منظور وی دست‌نوشته‌های دانش‌آموزان ترک‌زبان سطح متوسط و پیشرفته مورد بررسی قرار داد. از مجموع 15 متن مورد مطالعه 100 مورد خطا شناسایی شد که در چهار گروه خطاهای املایی و نگارشی، خطاهای ساختاری، خطاهای واژگانی و خطاهای کاربردشناختی طبقه‌بندی شدند. جامعه آماری این پژوهش 15 متن نوشتاری در قالب نامه یا داستان بود که از میان آثار مخاطبان ترک‌زبان مجلات رشد انتخاب شده بودند. در این تحقیق خطاهای ساختاری، واژگانی، املایی و کاربردشناختی شناسایی شدند. از دیگر خطاهای نوشتاری قابل ملاحظه در این متون محقق، درهم‌آمیختن سبک محاوره و عامیانه که در برخی موارد منجر به خطاهای املایی شده بود، حذف یا کاربرد نادرست حروف اضافه، عدم تطابق فعل با فاعل، حذف فعل بدون قرینه، عدم رعایت ترتیب اجزای جمله و به‌کارگیری مفاهیم تکراری را عنوان می‌کند. محقق با توجه به نتایج به‌دست‌آمده چنین نتیجه‌گیری می‌کند که مخاطبان غیر فارسی‌زبان، حتی پس از گذراندن دوره‌های تحصیلی راهنمایی و دبیرستان هم مهارت کافی در نوشتن به زبان فارسی را پیدا نمی‌کنند که نشان‌دهنده ضعف مواد آموزشی است و از آنجایی که تغییر محتوای کتاب‌های درسی، تهیه فیلم و وسایل کمک آموزشی هزینه‌بر و دشوار است بهترین راه برای آموزش این دسته از دانش‌آموزان را استفاده از مجلات پرمخاطبی مانند مجلات رشد می‌داند. 2-2-8 جعفروندگیگلو (1391)جعفروندگیگلو (1391) در پژوهشی با عنوان “بررسی خطاهای فارسی‌آموزان غیرفارسی‌زبان در جملات دارای عناصر قطب منفی” به بررسی و تحلیل تفاوت‌های میان خطاهای فارسی‌آموزان غیرفارسی‌زبان می‌پردازد. برای انجام این پژوهش 46 فارسی‌آموز بزرگ‌سال که در دو سطح متوسط و پیشرفته در موسسۀ دهخدا و همچنین دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) مشغول به تحصیل بودند، به صورت تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه قرار گفتند و هر دو گروه به یک پرسشنامه دارای جملات قطب منفی پاسخ دادند. گروه اول در این پژوهش شامل زبان‌آموزانی با زبان مادری مانند چینی، کره‌ای، ژاپنی، انگلیسی، ترکی، عربی، هندی و آلبانیایی بودند و گروه دوم غیرفارسی‌زبانان افغانی بودند که زبان‌ مادری‌شان دری بود و به دلیل نزدیکی دو زبان فارسی و دری به یکدیگر، زبان فارسی را خوب درک می‌کردند. به همین دلیل گروه دوم، فارسی‌زبان در نظر گرفته شدند. پس از انتخاب گروه‌ها، آزمودنی‌ها از نظر جنسیت و سن نیز تفکیک شدند.پرسشنامۀ ارائه‌شده در این پژوهش شامل 20 جمله بود که آزمودنی‌ها می‌بایست درستی یا نادرستی 14 جملۀ اول را تشخیص می‌دادند و 6 جملۀ باقیمانده را که به صورت جای خالی بود با عناصر قطبی و یا گروه فعلی مثبت یا منفی مناسب، کامل می‌کردند. پس از بررسی داده‌ها میانگین نمرۀ غیرفارسی‌زبانان (26/15) بیش از فارسی‌زبانان (86/13) بود، بدین معنی که غیرفارسی‌زبانان خطای کمتری نسبت به فارسی‌زبانان داشتند. به همین دلیل فرضیۀ این پژوهش که مبنی بر مشابه بودن خطاهای فارسی‌زبانان و غیرفارسی‌زبانان بود، رد شد. 2-2-9محمودزاده (2012)افراد شرکت‌کننده در این تحقیق 53 نفر از زبان‌آموزانی بودند که در آموزشگاه‌های زبان انگلیسی در مشهد در مقطع متوسطه مشغول به تحصیل بودند که از این تعداد 30 نفر مرد و 23 نفر زن بودند. محقق برای جلوگیری از به‌کارگیری استراتژی پرهیز توسط زبان‌آموزان از شیوة ترجمه استفاده کرده است. با استفاده از این شیوه می‌توان اطمینان یافت که افراد مورد مطالعه معنای ساختارهای به‌کاررفته برای تولید را به خوبی درک می‌کنند. هدف از اجرای این آزمون تشخیص خطاهای بین‌زبانی مربوط به حروف اضافه بود که بر اثر فرآیند انتقال میان زبان مقصد (انگلیسی) و زبان مبدأ (فارسی) رخ داده بودند. برای اجرای این تحقیق 15 جملة دشوار فارسی که دارای حروف اضافه چالش برانگیز بودند انتخاب شدند. نمونه‌های انتخاب‌شده دارای حروف اضافه یا عبارت‌های اضافی بودند. برای اینکه شرکت‌کنند‌گان اولین فکری که به نظرشان می‌رسد را بنویسند تنها 10 دقیقه برای انجام این ترجمه اختصاص یافت، یعنی کمتر از یک دقیقه برای هر جمله. همان‌طور که انتظار می‌رفت پس از جمع‌آوری داده‌ها مشخص شد پاسخ‌ها به سه شکل بودند: معادل اشتباه یا نامناسب، حروف اضافة محذوف، و حروف اضافه حشو. بیشترین میزان خطا در این تحقیق مربوط به استفاده نادرست از حروف اضافه و کمترین خطا مربوط به حذف حرف اضافه است. 2-2-10استوار ابرقوئی(1392)پژوهشگر در این پژوهش به بررسی خطاهای نحوی فارسی‌آموزان عرب‌زبان می‌پردازد تا اطلاعاتی دربارۀ رشد زبانی و نحوۀ یادگیری آن‌ها ارائه دهد. در این پژوهش که بر روی 105 زبان‌آموز عرب‌زبان انجام شده است، نویسنده خطاهای نحوی آن‌ها را براساس سه منشأ درون‌زبانی، بینازبانی و مبهم مورد بررسی قرار می‌دهد. آزمودنی‌های این تحقیق از میان زبان‌آموزان مبتدی، متوسط و پیشرفتۀ مرکز آموزش زبان فارسی جامعه المصطفی العالمیه در شهر قم انتخاب شدند. ابرقوئی در این پژوهش به منظور از بین بردن تأثیر به‌کارگیری راهکار اجتناب توسط زبان‌آموزان به طور هم‌زمان از سه آزمون انشاء با موضوع مشخص، بازنویسی متن شنیداری و جمله‌سازی استفاده کرده است. پس از شناسایی و استخراج خطاها، پژوهشگر آن‌ها را طبقه‌بندی و توصیف می‌کند. در این پژوهش 18 نوع خطا شناسایی و براساس منشأ وقوع در سه دستۀ مختلف بین‌زبانی، درون‌زبانی و مبهم قرار داده شدند که خطاهای درون‌زبانی با 29/48 درصد بیشترین میزان خطا، خطاهای بینازبانی 53/33 درصد و خطاهای مبهم با 18/18 کمترین میزان را به خود اختصاص داده بودند. پژوهشگر در نهایت نتیجه می‌گیرد که بیشتر خطاها تحت تأثیر زبان مادری زبان‌آموزان به وجود آمده‌اند. 2-2-11رستمی (1392)رستمی (1392) در پژوهشی با عنوان “بررسی تأثیر عمق خط بر خطاهای املای فارسی دانش‌آموزان دختر آذری‌زبان” خطاهای املایی دانش‌آموزان دختر پایۀ سوم راهنمایی شهر زنجان را مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش، مفهوم عمق خط با مقیاس آوایی‌شدگی مورد سنجش قرار گرفته است. به منظور محاسبۀ این عامل پژوهشگر از مطالعۀ اسپنسر (1999) استفاده کرده است. برای انجام این کار 125 برگۀ آزمون نهایی املا جمع‌آوری شد و واژه‌ها به صورت کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفتند. پس از ثبت تمامی خطاهای املایی، واژه‌هایی که دارای بسامد تکرار خطا بودند استخراج شدند و از نظر عامل عمق خط مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 20 واژه دارای بسامد تکرار خطا مشاهده شدند و مورد بررسی آماری قرار گرفتند. در واقع پژوهشگر به دنبال بررسی رابطۀ معنادار بین آوایی‌شدگی و میزان خطاهای املایی بود اما پس از بررسی نتایج به دست آمده از تحلیل خطاها این نتیجه حاصل شد که بین عامل آوایی‌شدگی با احتمال درست‌نویسی واژه‌ها ارتباط معناداری وجود ندارد. 2-2-12 خانسیر (2013) خانسیر (2013) بررسی خطاها در نوشتار انگلیسی زبان‌آموزان ایرانی و هندی می‌پردازد. در این پژوهش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم دانشجویان هندی، و زبان خارجی برای دانشجویان ایرانی در نظر گرفته شده است. جامعة آماری این تحقیق را 100 دانشجوی ایرانی دانشگاه آزاد بوشهر و 100 دانشجوی هندی دانشگاه می‌سور هند تشکیل می‌داد که 124 نفر آن‌ها زن و 76 نفر مرد بودند. برای انجام این تحقیق پژوهشگر پس از تهیه پرسش‌نامه و توزیع آزمون مهارت به تهیه و توزیع آزمون قضاوت دستوری پرداخت. پس از توزیع آزمون مهارت 250 نفر برای شرکت در مرحله بعدی انتخاب شدند. پس از برگزاری آزمون قضاوت دستوری 50 نفر از شرکت‌کنندگان به دلیل عملکرد ضعیف از این تحقیق کنار گذاشته شدند. پس از آن اطلاعات جمع‌آوری و با آزمون تی مورد بررسی قرار گرفتند. بیشترین میزان خطا در این پژوهش مربوط به علامت‌گذاری و کمترین میزان آن مربوط به املای صحیح واژه‌هاست. نوع خطاهای رخ‌داده در این تحقیق نشان‌دهندة عدم توانایی زبان‌آموزان در ارائة شکل صحیح قوانین نوشتار انگلیسی است. پژوهشگر چنین نتیجه‌گیری می‌کند که تمرین‌های بیشتر در این حوزه به منظور بالا بردن دانش زبان‌آموزان نسبت به قوانین نوشتار انگلیسی و کاهش خطاها بسیار ضروری است. 2-2-13 حسینی (1393)حسینی(1393) با انجام تحقیق بر روی انشای 80 فارسی‌آموز چینی که در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین در سطح متوسط مشغول به تحصیل بودند، به بررسی و علت‌‌‌یابی برخی خطاهای نحوی در نوشتار این زبان‌آموزان می‌پردازد. وی پس از بررسی خطاهای درون زبانی و فرازبانی از آزمودنی‌ها خواسته بود تا برای تأیید پیش‌بینی خطاها، دلایل خطاهای خودشان را بیان کنند. پس از آن خطاها براساس نوعشان طبقه‌بندی شدند و برای پیدا کردن نقاط ضعف زبان‌آموزان بسامد وقوع هر یک از خطاها مشخص شد. از مجموع 132 مورد خطای صرف فعل و عدم تطابق فعل با فاعل، 73 مورد فعل را به صورت مصدر به‌ کاربرده بودند و 59 مورد فعل وفاعل از لحاظ شخص با یکدیگر تطابق نداشتند. از میان خطاهای بررسی‌شده بیشترین میزان خطا مربوط به این نوع خطا بوده است که پژوهشگر علت اصلی آن را تعمیم قواعد زبان مادری زبان‌آموزان به قواعد زبان فارسی می‌داند. از مجموع 108 مورد خطای زمان دستوری، 85 مورد استفاده از زمان گذشته ساده و 23 مورد تشخیص نادرست دیده می‌شد. حسینی بسامد بالای خطای زمان گذشته ساده و مصدر را بیانگر خطای درون زبانی می‌داند. همچنین 93 مورد خطای حروف اضافه تشخیص داده شد که 48 مورد شامل انتخاب نادرست، 27 مورد استفاده زائد از حروف اضافه و 18 مورد حذف حرف اضافه بود. پس از آن 68 مورد خطای صفت تشخیص داده شد که 25 مورد آن مربوط به منفی کردن صفت و 43 مورد آن مربوط به عدم کاربرد فعل اسنادی بود. پژوهشگر منشاء این خطاها را بیشتر تاثیر و دخالت زبان اول زبان‌آموزان می‌داند. وی همچنین عقیده دارد که یافته‌های این پژوهش می‌تواند به معلمان در تدریس و تهیه آزمون‌ها کمک کند. 2-3 پژوهش‌های انجام‌شده در خارج از ایران2-3-1 هوانگ (2002)هوانگ (2013) در پژوهش خود با عنوان “تحلیل خطا و آموزش زبان انگلیسی: بررسی مطالعات پیشین” به بررسی آثار موجود در زمینۀ تحلیل خطا و اهمیت آن در امر آموزش می‌پردازد. وی یادگیری زبان را فرآیندی شامل آزمون و خطا می‌داندکه در آن زبان‌آموز در مورد زبانی که در حال یادگیری آن است فرضیه‌پردازی می‌کند و پس از آن سعی می‌کند تا فرضیات خود را اثبات کند. وی تحلیل خطا را بررسی همین فرضیات می‌داند. هوانگ عقیده دارد با استفاده از بررسی مقابله‌ای می‌توان علل بروز خطاها را پیدا کرد، و با استفاده از نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل این خطاها می‌توان دوره‌های آموزشی مناسب یا ترمیمی را برای زبان‌آموزان برگزار کرد. برای این منظور وی در پژوهش خود به بررسی خطاهای موجود بر سر راه یادگیری زبان، علت بررسی خطاها، راه‌های تحلیل خطا، علل بروز خطا، مطالعات موجود در زمینۀ انواع خطاهایی که زبان‌آموزان چینی هنگام یادگیری زبان انگلیسی مرتکب می‌شوند، تشخیص خطاها، برطرف کردن خطاها، و مشکلات احتمالی آن‌ها می‌پردازد. 2-3-2 محمد و همکاران (2004)محمد و همکاران (2004) در پژوهشی با عنوان “خطاها در زبان انگلیسی و زبان‌آموزان چینی” به بررسی خطاهای زبان‌آموزان چینی می‌پردازند که در مالزی به یادگیری زبان‌ انگلیسی به عنوان زبان دوم مشغول به تحصیل بودند. به این منظور آنها 15انشای نوشته‌شده به زبان انگلیسی توسط چینی‌زبان را مورد تحلیل و بررسی قرار داند. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و دسته‌بندی خطاهای آزمودنی‌ها بر اساس قابل فهم بودن و غیر قابل فهم بودن این خطا و تلاش برای کشف علل بروز آن‌ها بود. هشت خطای دستوری که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند شامل خطا در حوزۀ اسم، ضمیر، صفت، حرف تعریف، فعل، افعال معین، حروف اضافه و املای واژه‌ها بود. تحلیل داده‌ها نشان داد بیشتر خطاها از نوع خطاهای قابل فهم بودند و بیشتر مشکلات زبان‌آموزان در حوزۀ به‌کارگیری افعال، حروف اضافه و املای واژه‌ها و علت بروز آنها عمدتا تعمیم افراطی و ساده‌سازی بود. 2-3-3 داروس (2009)در این پژوهش 72 انشای نوشته‌شده به زبان انگلیسی مورد بررسی قرار گرفت. این انشاها توسط72 دانش‌آموز مالایی نوشته شده بودند. از این 72 نفر شرکت‌کننده در این تحقیق 37 نفر مرد و 35 نفر زن بودند و همگی از نظر آموزش‌ در یک سطح قرار داشتند. از شرکت‌کنندگان خواسته شده بود در 60 دقیقه انشایی با یک موضوع مشترک بنویسند که شامل 200 تا 250 واژه باشد. پس از جمع‌آوری انشاها سه مرحلة تحلیل خطای کوردر شامل جمع‌آوری نمونة خطاها، شناسایی خطاها، توصیف خطاها انجام گرفت. نتایج به دست آمده در جدول زیر قابل مشاهده است. پس از تحلیل خطاها مشخص شد پربسامدترین خطاها عبارتند از صورت جمع و مفرد، زمان فعل، گزینش واژه، حرف اضافه، مطابقة فعل با فاعل، ترتیب واژه‌ها. داروس چنین نتیجه می‌گیرد که بیشتر خطاهای صورت‌گرفته در حوزة دستور زبان بوده و کمبود دایرة واژگان و در برخی موارد نامفهوم بودن جملات از دیگر مشکلات این زبان‌آموزان به شمار می‌آید. 2-3-4 تن (2009) تن در پژوهش خود به بررسی و تحلیل خطاهای نوشتاری 95 دانشجوی سال دوم دانشگاه کن-شای می‌پردازد. این افراد از میان زبان‌آموزانی انتخاب شده بودند که رشتۀ تحصیلی آنها زبان انگلیسی نبود اما در حال یادگیری این زبان بودند. از شرکت کنندگان خواسته شده بود که با استفاده از 50 واژه به یکی از مقاله‌های موجود در وبلاگ پژوهشگر پاسخ دهند. مقاله‌ها در مورد مسائل روز بودند و از روزنامه‌ها جمع‌آوری شده بودند. هر مقاله شامل 150 واژه بود که در پایان هر کدام سوالاتی مطرح شده بود که زبان آموزان می توانستند در صورت دلخواه به آنها پاسخ دهند یا بدون پاسخ رها کنند. هدف از انجام این کار این بود که زبان‌آموزان تشویق شوند تا عقاید، احساسات، یا تجربیات خود را پس از خواندن این مقالات بیان کنند. پس از انجام این تحقیق آنلاین خطاهای واژگانی و دستوری زبان‌آموزان توسط پژوهشگر جمع‌آوری و شمرده شد. تحلیل‌ها نشان می‌داد که انتخاب واژه، شکل فعل، حذف فاعل و زمان فعل، چهار خطای عمده‌ای بودند که این زبان‌آموزان مرتکب شده بودند. علل عمدۀ بروز این خطاها محدودیت تعداد واژه‌های موجود در ذهن زبان‌آموزان، اندک بودن دانش دستوری آنها و همچنین تداخل با زبان‌ اول بود. برای از بین بردن این مشکلات محقق افزایش تعداد واژه‌ها به خصوص واژه‌های پرکاربرد در ذهن زبان آموزان و انجام تکالیف مربوط به مهارت خواندن را پیشنهاد می‌کند. 2-3-5 سان (2010) سان (2010) به جمع‌آوری و بررسی علت وقوع خطا در انشای دانشجویان رشتة زبان انگلیسی در دانشگاه لادونگ می‌پردازد و کوشیده است علاوه بر جمع‌آوری انواع خطاها و توضیح علل بروز آن‌ها، ویژگی‌های رو به پیشرفت خطاها در پایه‌های مختلف و دلایل آن‌ها را نیز توضیح دهد. پیکره این پژوهش شامل انشاهایی است که توسط زبان‌آموزان چینی به انگلیسی نوشته شده است که در سه پایه اول، دوم و سوم مشغول به تحصیل بودند. خطاها در چهار دستة خطاهای واژگانی، خطاهای نحوی، خطاهای دستوری، و خطاهای مربوط به سازه‌های گفتمان و محتوا طبقه‌بندی شدند. پس از تحلیل داده‌ها مشخص شد که خطاهای دستوری بیشترین میزان را به خود اختصاص داده‌اند و پس از آن خطاهای واژگانی و خطاهای مربوط به سازه‌های گفتمان و محتوا قرار دارند. علاوه بر این خطاهای زبان‌آموزان پایه اول بیشتر از دیگر پایه‌ها و خطاهای زبان‌آموزان پایه سوم از همه کمتر بود. که نشان‌دهنده این مطلب است که با پیشرفت مهارت زبانی خطاها کمتر و کمتر می‌شوند. اما برخی از خطاهای ساده مثل خطاهای املایی یا عدم مطابقت فعل با فاعل حتی در پایه‌های بالا نیز مشاهده می‌شود که نشان‌دهندة عدم حل این مشکلات در پایه‌های ابتدایی است؛ بنابراین توجه ویژه به آموزش دانش پایه‌ای انگلیسی و مهارت‌های اصلی برای افزایش مهارت نوشتار بسیار ضروری است. 2-3-6 کائو (2013) کائو (2013) به مطالعه و بررسی خطاهای این زبان‌آموزان می‌پردازد. وی عقیده دارد که فرآیند یادگیری زبان انگلیسی فرآیندی است شامل ایجاد زبان بینابینی که پیشرفت این زبان بینابینی نیز در گروی تصحیح خطاهاست. شرکت‌‌کنندگان در این تحقیق شامل 80 دانشجوی رشتة هنر دانشگاه شاندونگ بودند که از نظر آگاهی از زبان انگلیسی در یک سطح قرار داشتند و به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول شامل 40 دانشجوی سال اول و گروه دوم شامل 40 دانشجوی سال سوم بودند. ابزار این تحقیق شامل آزمون وجه وصفی و یک مصاحبه بود. افراد شرکت‌کننده برای انجام آزمون تنها 35 دقیقه فرصت داشتند و پس از انجام آزمون 10 نفر از افرادی که بیشترین میزان اشتباه را داشتند برای انجام مصاحبه انتخاب شدند.کائو عقیده دارد که در سال‌های اخیر مدرسان زبان بیشتر به جنبة برقراری ارتباط اهمیت داده و در نتیجه پیشرفت زبان‌آموزان در زمینة مهارت‌های شنیدن و صحبت کردن را بسیار مهم می‌دانند همین توجه بیش از حد به این دو مهارت موجب شده است معلم‌ها از آموزش دستور زبان غافل شوند که نمود آن به وضوح در نوشتار زبان‌آموزان قابل مشاهده است. وی در ادامه تمرکز بیشتر بر روی دستور زبان، تشویق زبان‌آموزان به اندیشیدن به زبان انگلیسی، و انجام تمرین‌های بیشتر را پیشنهاد می‌کند. 2-3-7 ژنگ (2013)ژنگ (2013) در پژوهش خود به بررسی خطاهای نوشتاری دانشجویان کره‌ای و چینی می‌پردازد. وی برای این منظور 168 انشاء را مورد بررسی قرار می‌دهد که 84 مورد از آن‌ها توسط دانشجویان چینی‌ها و 84 مورد بقیه توسط دانشجویان کره‌ای به زبان انگلیسی نوشته شده بود. افراد شرکت‌کننده در این تحقیق شامل 39 نفر مرد و 129 نفر زن بودند که هر کدام از آن‌ها حداقل شش سال به یادگیری زبان انگلیسی پرداخته بودند. از شرکت‌کننده‌ها خواسته شد در مدت 30 دقیقه یک انشای استدلالی راجع به موافقت یا مخالفت خود با این موضوع بنویسند که: “همیشه گفتن حقیقت مهم‌ترین ملاحظه‌کاری در هر رابطه‌ای است”. ژنگ برای دسته‌بندی خطاها از نظام طبقه‌بندی خطای کیم استفاده کرده است که شامل چهار نوع خطای شکل نادرست، حذف، اضافه، و موارد دیگر است. از مجموع 3241 خطا جمع‌آوری شده 1393 مورد آن در انشای چینی‌زبانان و 1848 مورد دیگر در انشای دانشجویان کره‌ای بود. ژنگ در آخر ضرورت شناسایی خطاها وتفکیک آن‌ها از اشتباهات را مورد تأکید قرار می‌دهد و تصحیح آن‌ها را به منظور جلوگیری از فسیل‌شدگی بسیار ضروری می‌داند. 2-4 جمع‌بندی مطالبدر این فصل در دو بخش به معرفی مهم‌ترین پژوهش‌های داخلی و خارجی پرداختیم. این پژوهش‌ها از میان آثاری انتخاب شده بود که به لحاظ محتوا و شیوۀ کار به این پژوهش شباهت داشتند. در فصل بعد، مفاهیم نظری که اساس و پایه این پژوهش را تشکیل می‌دهند معرفی خواهند شد.

----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** فصل سوممبانی نظری پژوهش 3-1 مقدمهاین فصل به مباحث نظری که اساس تجزیه و تحلیل داده‌ها را تشکیل می‌دهند، اختصاص دارد. در ابتدا روند تاریخی به وجود آمدن تحلیل خطا ارائه می‌گردد و پس از آن تفاوت میان اشتباه و خطا بررسی می‌شود. در ادامه دلایل بروز خطا و دیدگاه‌های مختلف در این زمینه ارائه می‌گردد. انواع دسته‌بندی خطاها، و چهار مرحله اصلی در تحلیل خطا نیز در ادامه بیان می‌شود. 3-2 تاریخچه به وجود آمدن تحلیل خطادر دهة 1950 زبان‌شناس آمریکایی رابرت لدو به بررسی منظم خطاها پرداخت و نظریه‌هایی در مورد خطاها ارائه نمود که اساس به وجود آمدن بررسی مقابله‌ای گشت. در بررسی مقابله‌ای فرض بر این است که مانع اصلی بر سر راه یادگیری زبان دوم تداخل زبان اول زبان‌آموز با زبان دومی است که در حال یادگیری آن است، بنابراین مقایسة دقیق دو زبان از نظر ساختاری می‌تواند موارد مشکل‌زا و غیر مشکل‌زا برای زبان‌آموز را مشخص کند (کروزوسکی،189:1990). این دیدگاه به شدت تحت تأثیر مبانی ساختارگرایی و رفتارگرایی قرار داشت و به همین دلیل زبان را مجموعه‌ای از عادت‌ها می‌دانست و فرآیند زبان‌آموزی را جایگزین نمودن عادت‌های جدید به جای عادت‌های قدیمی در نظر می‌گرفت. بر اساس این دیدگاه، خطاها عادت‌های بد زبانی بودند که می‌بایست به هر قیمتی از بروز آن‌ها جلوگیری کرد. اما دیری نگذشت که مشخص شد تمام خطاهای پیش‌بینی‌شده توسط بررسی مقابله‌ای در تولیدات زبانی زبان‌آموزان مشاهده نمی‌شود و حتی در مواردی خطاهایی مشاهده می‌شود که تمام زبان‌آموزان جدای از زبان اول‌شان مرتکب آن‌ها می‌شوند. همین مسئله ناتوانی بررسی مقابله‌ای را در پیش‌بینی خطاها مشخص کرد. زبان‌شناسانی که در زمینة بررسی مقابله‌ای کار می‌کنند عقیده دارند مفهوم انتقال که اساس روان‌شناختی فرضیة بررسی مقابله‌ای است دارای دو نوع است، انتقال مثبت و انتقال منفی. این تقسیم‌بندی بسته به شباهت‌ها و تفاوت‌های میان ساختارهای زبان بومی زبان‌آموز و زبان مقصد صورت می‌گیرد، یعنی زمانی که عادت قدیمی (زبان بومی زبان‌آموز) شکل‌گیری عادت جدید (زبان مقصد) را تسهیل کند “انتقال مثبت” صورت گرفته است و هنگامی که عادت قدیمی مانع شکل‌گیری عادت جدید شود “انتقال منفی” صورت می‌گیرد (کشاورز، 8:2012). طرفداران اصل انتقال در یادگیری زبان خارجی این طور فرض می‌کنند که یادگیری موارد مشابه (آواها، واژه‌ها، ساختارها، و موارد فرهنگی) آسان و یادگیری موارد متفاوت دشوار است، و درجه سختی به درجه تفاوت این موارد بستگی دارد. این فرضیه بعدها “گونة قوی” فرضیه بررسی مقابله‌ای نام گرفت.کاستی این فرضیه آن است که تنها پاسخ‌گوی خطاهای بین‌زبانی است؛ یعنی خطاهایی که به دلیل تداخل زبان مادری با زبان خارجی به وجود می‌آیند (ضیاءحسینی،17:2011).

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۷/۰۹
postec postec

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی